Nyheter

Det blir mulighet for å vise nytt design i Forum Web fra 07.06.2023.Visningen av rekvisisjonsbildet blir nytt og mer oversiktlig.For…

Kliniske opplysninger Diagnose og/eller kliniske opplysninger må nå fylles ut ved rekvirering av klinisk kjemi. Dette har vi gjort for…

Her kan du lese litt mer om hvilke funksjoner som nå er tilgjengelige i Forum Web. Forum Web er under…

Det er nå laget en mulighet for at rekvirent kan kommentere prøvesvar i pasientportalen furstpasient.no. Måten dette gjøres på er…

Fra versjon 2.6.3.1 vil du ha muligheten til å legge inn utenlandske telefonnummer hvis pasient ikke har norsk bankID og…

Fürst Forum har lenge vært legenes foretrukne verktøy for å skape rekvisisjoner til Fürst. Dette verktøyet er godt integrert med…

I Forum Fleks (FF) har det nå kommet en ny funksjon som tillater overvåking av svar for rekvirerte SARS-CoV-2 prøver….

Vi sender nå ut varsel om ferdig analyserte coronasvar (SARS-CoV-2) via dialog i Forum. Hvis man ser dialogvarsel kan man…

Vi har oppdatert de serverne som viser analyseoppslag (blåbokoppslag), og dette medfører at noen ikke lenger ser oppslag av analysesidene…

Man kan nå alltid logge inn og se alle sine biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar utført hos Fürst Medisinsk Laboratorium via…

Grunnet ulike oppdateringer er data etter uke 40 (2019) i denne tjenesten ikke tilgjengelig. Vi jobber med nye løsninger. I…

Bakgrunn: I flere år har våre System X-kunder etterlyst bedre tilbakeskriving og autotakster for Fürst Forum-rekvirering. I samarbeid med Hove Medical Systems er det utviklet en helt ny integrasjon som løser dette.

Flere har opplevd at de etter oppgradering til Windows 10 får et feil dato/klokke-format. De opplever da blant annet at…

Start Forum-snarvei og velg «Administrator» som Forum-bruker. Velg «Felles innstillinger» i menyen og hak av for «Prøver til egen lab»….

Dr. Torleif Trydal, spesialist i medisinsk biokjemi, har utarbeidet et analyseforslag som kan opprettes som pakker i Fürst Forum. Analyseforslagene kan…

Nye funksjoner fra versjon 2.5.3.0

Ny integrasjon for Fürst Forum i Infodoc Plenario: Forum overtar all utskrift av følgeskriv. Dokumentasjon for alle typer Forum-rekvirering til…

Nye funksjoner fra versjon 2.5.1.8

Utvidet panel ved luftveisinfeksjoner

Papirløs rekvirering med Forum Fleks.

Som første laboratorium i Norge lanserer Fürst Medisinsk Laboratorium elektronisk rekvirering av patologiprøver, både histologi og cytologi.