Nyheter

Fürst Forum har lenge vært legenes foretrukne verktøy for å skape rekvisisjoner til Fürst. Dette verktøyet er godt integrert med…

Fra versjon 2.6.3.1 vil du ha muligheten til å legge inn utenlandske telefonnummer hvis pasient ikke har norsk bankID og…

Vi sender nå ut varsel om ferdig analyserte coronasvar (SARS-CoV-2) via dialog i Forum. Hvis man ser dialogvarsel kan man…

Vi har oppdatert de serverne som viser analyseoppslag (blåbokoppslag), og dette medfører at noen ikke lenger ser oppslag av analysesidene…

Man kan nå alltid logge inn og se alle sine biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar utført hos Fürst Medisinsk Laboratorium via…

Grunnet ulike oppdateringer er data etter uke 40 (2019) i denne tjenesten ikke tilgjengelig. Vi jobber med nye løsninger. I…

Bakgrunn: I flere år har våre System X-kunder etterlyst bedre tilbakeskriving og autotakster for Fürst Forum-rekvirering. I samarbeid med Hove Medical Systems er det utviklet en helt ny integrasjon som løser dette.

Flere har opplevd at de etter oppgradering til Windows 10 får et feil dato/klokke-format. De opplever da blant annet at…

Start Forum-snarvei og velg «Administrator» som Forum-bruker. Velg «Felles innstillinger» i menyen og hak av for «Prøver til egen lab»….

Dr. Torleif Trydal, spesialist i medisinsk biokjemi, har utarbeidet et analyseforslag som kan opprettes som pakker i Fürst Forum. Analyseforslagene kan…

Nye funksjoner fra versjon 2.5.3.0

Ny integrasjon for Fürst Forum i Infodoc Plenario: Forum overtar all utskrift av følgeskriv. Dokumentasjon for alle typer Forum-rekvirering til…

Nye funksjoner fra versjon 2.5.1.8

Utvidet panel ved luftveisinfeksjoner

Papirløs rekvirering med Forum Fleks.

Som første laboratorium i Norge lanserer Fürst Medisinsk Laboratorium elektronisk rekvirering av patologiprøver, både histologi og cytologi.

Nye funksjoner fra versjon 2.5.0.0

Nye funksjoner fra versjon 2.4.4.0