Nyheter

Dialogvarsel ved ferdige coronasvar

Vi sender nå ut varsel om ferdig analyserte coronasvar (SARS-CoV-2) via dialog i Forum. Hvis man ser dialogvarsel kan man enten trykke direkte på varselet og få opp dialogen. Eller hvis man ikke rekker dette før varselet forsvinner, kan man trykke på ikonet til Forum øverst i venstre hjørnet av Forum. Så velger man «dialog innboks», og her vil man se alle uleste dialoger. Når du har lest en dialog må du hake av for lest ved å trykke på den grønne haken. Da vil du slippe at varselet dukker opp igjen for denne dialogen.

Bakgrunnen for dette varselet er at vi ønsker at det skal gå ut et varsel til rekvirent samtidig som vi sender SMS-varsel til pasienten om at svar foreligger på www.furstpasient.no