Om Fürst Forum

Ekte sanntid

Rekvirenten vil til enhver tid ha oversikt over pasientens prøvehistorikk, både hva som er i bestilling og analyser som er ferdig besvart. Så fort et svar foreligger hos Fürst, vil det også være synlig i Fürst Forum.

Som pålogget i Fürst Forum er man i direkte kontakt med Fürst sine databaser via Norsk helsenett.

Fordelen med å rekvirere i sanntid er at man underveis i rekvireringen har oppslag på aktuell analyse i vår laboratoriehåndbok, Blåboka. Her er det alltid en oppdatert beskrivelse av indikasjoner, tolkning, og referanseområder. Underveis i rekvireringen ser man hele tiden tidligere prøveresultater, slik at man kan kvalitetssikre rekvireringen.

I etterkant kan man også redigere bestillingen. Analyser kan slettes, eller etterrekvireres. Fürst Forum holder telling med hvilke materialer som er bestilt og hvilken holdbarhet de ulike materialene har. Man vil derfor blir korrigert om man etterrekvirerer analyser i materiale som ikke er sendt inn, eller i materiale som er blitt for gammelt.