Legespesialister

Fagkompetansen vår

I Fürst har vi 20 fast ansatte legespesialister, innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi.

En veldig viktig del av legespesialistenes arbeidsoppgaver hos Fürst er å bistå rekvirenter i primærhelsetjenesten ved valg av analyser og tolking av prøvesvar.

Våre legespesialister kan nås på telefon, via mail eller direkte gjennom Fürst Forum ved bruk av dialogfunksjonen. Utenfor vanlig kontortid har vi en vaktordning hvor det alltid vil være tilgjengelig legespesialist.

Vakttelefoner:

Medisinsk biokjemi: 22 90 95 50
Medisinsk mikrobiologi: 22 90 95 77
Patologi: 22 99 65 50