Nyheter

Nytt i Forum

Nye funksjoner fra versjon 2.5.1.8

Liste over midlertidige rekvisisjoner

Mulighet for å sortere listen etter dato intervall

Lage rekvisisjon på pasient uten personnummer

Man kan nå trykke Ctrl+N når man står i åpningsbildet (i restanselisten) i Forum, for å lage rekvisisjon på pasient uten fullt personnummer.