Nyheter

Fylkesvis infeksjonsovervåking i Forum

Grunnet ulike oppdateringer er data etter uke 40 (2019) i denne tjenesten ikke tilgjengelig. Vi jobber med nye løsninger.

I siste versjon av Forum Fleks (2.6.0.0) har vi nå laget en funksjon som viser oppdaterte data om forekomsten av smittsomme sykdommer (luftveier og mage-tarm) i rekvirentens region. Den epidemiologiske informasjonen (anonym sykdomsstatistikk) i Forum – Infeksjonsovervåking hentes automatisk fra den nasjonale overvåkingsdatabasen (SNOW), hvor både Fürst og andre laboratorier rapporterer inn sine analysesvar. Dataene legges ut fortløpende og gir et «nåbilde» av situasjonen.

Vi håper denne informasjonen vil være til nytte for legene i forhold til:
• Kunnskap om «hva som går»
• Tidligere diagnose og intervensjon
• Tidligere varsling av epidemier
• Et lavere antall som blir smittet som følge av tidlig igangsatt smitteverntiltak.

Programmet viser fylkesvise årsaker til luftveisinfeksjoner (Atypiske luftveisagens, Influensa A, Influensa B, RS-virus, forkjølelsesvirus, andre bakterier) og mage-tarm infeksjoner (bakterier, virus, parasitter). Dataene er sortert etter fylkesvis utvikling pr. uke. Du finner dataene under fanen Infeksjonsovervåking i siste versjon av Forum Fleks. Fürst er i startgropen av utviklingen av dette programmet og funksjonaliteten vil bli løpende oppdatert. Men, vi tror allerede nå at dette kan være et nyttig verktøy for legekontoret.