Nyheter

Nytt i Forum Fleks 2.6.9.0

Kliniske opplysninger

Diagnose og/eller kliniske opplysninger må nå fylles ut ved rekvirering av klinisk kjemi. Dette har vi gjort for å imøtekomme HELFO sitt krav om at kliniske opplysninger/diagnose skal være med for å få stønad til undersøkelse og behandling.

Molekylærbiologi

Molekylærbiologi er nå flyttet til egen fane.

Pasient betalte analyser

Dersom man skal rekvirere analyser som pasienten skal betale selv, blir det ikke lenger skrevet ut en papirfaktura for dette. Faktura eller eFaktura vil bli sendt fra Fürst når prøvematerialet ankommer laboratoriet. For pasienter uten eFaktura, må man fylle ut korrekt fakturaadresse. Er det pasient uten fødselsnummer, må man i tillegg også skrive inn en e-post adresse.

Plassere Forum på egen skjerm eller fast posisjon på skjermen

Dersom du har flere skjermer og ønsker at Forum alltid skal åpne seg i skjem 2, kan du nå spesifisere hvor du ønsker at Forum skal åpne seg.

Chat

Tidligere ble chat vinduet automatisk lukket når en av partene i chat lukket/avsluttet chat. I denne versjonen kan man angi om man vil at vinduet skal forbli åpent selv om den andre part legger på. Dette kan endres fra Alternativer for Forum -> Chat.