Om Fürst Forum

Lett tilgjengelig historikk

Pasientens prøvehistorikk hos Fürst er synlig i Fürst Forum, for den rekvirenten som har rekvirert prøvene.

Pasientens prøvehistorikk er tilgjengelig underveis i rekvireringen, og tidligere bestillinger kan brukes som mal for nye bestillinger.

I labarket har man en oversiktlig fremstilling av alle pasientens tidligere svar hos Fürst. Labarket kan enkelt sorteres slik at bare aktuelle analyser vises. I labarket kan man også velge grafisk visning. Dette gir gode bilder av parametere som stiger eller synker over tid, og kan være med på å tydeliggjøre situasjoner for pasienten.

I labarket markeres patologiske svar med rød skrift, mens prøvesvar med en signifikant forskjell markeres med rosa bakgrunn. Det er enkelt å skrive ut, både vanlig- og grafisk visning.

I Fürst Forum har man også en restanseliste (en rekvireringsoversikt). Så fort en bestilling er sendt, er den synlig i restanselisten. Her kan man enkelt sjekke om man har husket å rekvirere det man skulle, slette unødvendige analyser eller etterrekvirere analyser man har glemt. Fra restanselisten kan man også sende inn elektroniske dialoger til kundestøtte eller legespesialister hos Fürst.