Om Fürst Forum

Fürst Forum Fleks

Fürst Forum Fleks er Forum uten følgeskriv. Selve rekvireringsmodulen, der hvor man rekvirerer analysene, er helt lik. Endringen skjer i det man trykker «OK» og det tidligere ble skrevet ut et følgeskriv. Nå vil det i stedet kun skrives ut etiketter.

Etikettene skrives ut i tapperekkefølgen. Det er påført både fargen på proppen og hvilken type rør som skal tas. Det er mulig å produsere egendefinerte lapper til lokale analyser.

Utskrift av etiketter vil skje inne på laboratoriet via en prøvetakingsmodul. Denne modulen vil kunne fungere som en kø-ordner. I prøvetakningsmodulen vil det komme opp bilder av rørene man skal tappe, spesiell informasjon til pasient ang. f. eks. faste og det er mulig for rekvirent å skrive beskjeder direkte til prøvetaker.

Legekontoret kan velge om rekvirenten i tillegg trenger egen etikettskriver på kontoret til merking av f.eks penselprøver. Noen legekontor ønsker å skrive ut et prøvetakingsark (vanlig papir) som et hjelpeark til intern bruk for medarbeider og lege. Et prøvetakingsark inneholder tappeanvisning, QR-kode (inneholder info om bestillingen) og Egen Lab bestillinger hvor man evt. kan påføre svar før innlegging i journalsystemet.

Fürst kaller løsningen for Fleks. Grunnen er at Fürst Forum Fleks skal være mer fleksibelt for legekontoret. Vi prøver, i den grad det lar seg gjøre, å tilpasse utskriftsrutinene til kontorets daglige rekvireringsrutiner. Ta gjerne kontakt med vår markedsavdeling om du har spørsmål ang. denne løsningen, eller lurer på hvordan løsningen best kan legges opp på ditt kontor. Se demo av Fleks.

Fürst Forum Fleks er en valgfri løsning for legekontorene. Dere kan altså velge å fortsette som før med følgeskriv. Ønsker dere papirløsrekvirering, kontakter dere vår markedsavdeling: marked_support@furst.no.  Deretter avtaler vi en dato for installasjon av Fleks. Fürst Forum Fleks er kostnadsfritt for legekontoret.