Nyheter

Nyheter i Fürst Forum

Fra versjon 2.6.3.1 vil du ha muligheten til å legge inn utenlandske telefonnummer hvis pasient ikke har norsk bankID og ønsker tilgang til prøvesvarene sine. Fra denne versjonen har du også mulighet til å trykke på en knapp «Valider» ved siden av telefonnummeret som er lagt inn. Da vil det sendes en test-melding til telefonnummeret som er lagt inn. Pasient vil da på vanlig måte kunne logge inn og se prøvesvaret sitt med kode som blir sendt til dette telefonnummeret når prøvesvaret er ferdig. NB! Viktig å huske på å sende med pasient prøveID som også behøves for innlogging.

Fra versjon 2.6.3.3 er det mulig å skrive ut en engelsk versjon av svarbrev for SARS-CoV-2 (PCR) i Fürst Forum. I tillegg har pasienten selv mulighet til å skrive ut svarbrev på denne analysen på engelsk via Fürst Pasient.

Har du ikke fått nyeste versjon av Fürst Forum, ta kontakt med oss på marked på tlf: 22 90 96 69, eller send en mail til: marked_support@furst.no