Nyheter

Molekylærbiologi – utvidet repertoar

Utvidet panel ved luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjoner er en av de vanligste infeksjonene i allmennpraksis, og genererer ofte antibiotikabehandling. Et middel for å redusere den økende forekomsten av antibiotikaresistente bakterier, er å redusere forbruket av antimikrobielle midler. For å kunne gi legene et bedre beslutningsgrunnlag før foreskrivning av antibiotika, utvider vi vår diagnostikk med de vanligst forekommende luftveispatogene virus.

Tidligere har vi tilbudt PCR på «luftveispanel» (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis) og influensa (influensa virus A, inkl. svineinfluensa og influensa B).

I tillegg vil vi nå tilby parainfluensavirus, humant metapneumovirus og respiratorisk syncytialvirus (RSV). Alle analysene kan utføres på samme prøvemateriale, dvs. nasopharynx pensel Copan eSwab i Amies transportmedium. Kikhoste og RSV-infeksjon er sykdommer som man gjerne forbinder med småbarn. Men de forekommer også hos voksne, ofte i form av langvarig hoste.

PCR på nasopharynxprøve er anbefalt metode i sykdommens første 2-4 uker. Senere i forløpet kan PCR ha blitt negativ, og serologi vil være bedre egnet. Vi tilbyr serologi på Mycoplasma pneumoniae.