Nyheter

Infeksjonsovervåking på rekvirerte prøver (SARS-CoV-2)

I Forum Fleks (FF) har det nå kommet en ny funksjon som tillater overvåking av svar for rekvirerte SARS-CoV-2 prøver. I den nyeste versjonen av FF (versjon 2.6.2.6) vil man kunne åpne denne funksjonen via knapp øverst til høyre i Forumbildet: «Oversikt over Corona SARS-CoV-2 svar».

For å oppdatere svarlisten trykker man på «Oppdater liste» (1.). Da vil svarene dukke opp i svarlistefeltet (6.), og prøver som er positive vil være tydelig merket med rødt. Etter å ha hentet listen vil en kunne se antall prøvesvar som er hentet og hvor mange av disse som er positive (2.). I felt (5.) vil en kunne se de rekvirerte analysene, og status på disse, på den valgte pasienten fra svarlisten.

Det er mulig å filtrere listen etter disse kriteriene:

  • Prøve-ID
  • Pasient Navn
  • Pasient fødselsnummer
  • Legenavn

Dette gjøres ved å først velge parameter under «Filter hvor» (3.) for deretter å skrive i feltet «Inneholder» – trykk på «Filtrer» for å søke.

Når svarlisten er ferdigbehandlet kan en kvittere ut listen ved å trykke på «Kvitter ut svarliste» (4.). Når listen oppdateres ved en senere anledning vil ikke de som en har kvittert ut dukke opp igjen.