Nyheter

Fürst Forum Fleks

Papirløs rekvirering med Forum Fleks.

Du kan nå bruke Fürst Forum uten utskrift av følgeskriv. Den nye løsningen Forum Fleks benytter etikettprinter. Samtidig har Forum Fleks en prøvetakingsmodul som gjør det enkelt for laboratoriet å holde oversikten over prøver til blodprøvetaking. Hvis dette skulle være av interesse for ditt legekontor, ta kontakt med en av oss på marked for å få mere informasjon om denne løsningen.

Telefonnummer marked support: 22 90 96 69

marked_support@furst.no

Les mer under «om Fürst Forum» – «Fürst Forum Fleks»

Play video