Nyheter

Forum Web

Fürst Forum har lenge vært legenes foretrukne verktøy for å skape rekvisisjoner til Fürst. Dette verktøyet er godt integrert med journalsystemene, og tilbyr blant annet vår fulle analysekatalog, beslutningsstøtte og innsyn i historikk for den aktuelle pasienten.

I det siste har det kommet flere nye leverandører av journalsystemer på banen, og mange leverer såkalte “skybaserte” EPJ-er. I denne konteksten betyr “skybasert” at systemet leveres gjennom nettleseren, og ikke krever noen lokal installasjon eller server. Tilsvarende dette har Fürst utviklet Fürst Forum Web, som gir deg den samme muligheten til å rekvirere fra hele vår tjenestekatalog, men nå direkte tilgjengelig fra en adresse i din nettleser, på Mac eller Windows PC. Løsningen er publisert på forum.furst.no, og vil etter hvert bli den naturlige løsningen for deg som har et skybasert journalsystem.

Løsningen har foreløpig ikke all funksjonalitet som den tradisjonelle versjonen av Fürst Forum har, men vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre funksjonaliteten i web-versjonen.

Ta kontakt med marked på epost: marked_support@furst.no eller tlf: 22 90 96 69 om du ønsker å bli bruker av Fürst Forum Web.

Brukerveiledning kan du laste ned her (pdf).