Nye rekvirenter

Bli bruker – så enkelt er det

Å komme igang med Fürst Forum er svært enkelt, ta kontakt med vår markedsgruppe på tlf 22 90 96 69.

Ofte gjennomfører vi en installasjon, opplæring og igangsetting av Fürst Forum ute på legekontoret slik:

Velg en dag for installasjon
Du må velge en passende dag for installasjon hvor flest mulig, både rekvirenter og medarbeidere er på kontoret. Fürst Marked er fleksible i forhold til tidspunkt for installasjon og opplæring. Det vanligste er at vi kommer fra morgenen av.

Installasjon
Dette tar ca. 30 min og krever tilgang til en pc på kontoret med nettilgang. Skal Fürst Forum installeres med kobling til journal, må PCén ha tilgang til journalsystemet. Etter at hovedinstallasjonen er utført, gjennomføres det en lokal installasjon på alle arbeidsstasjoner som skal benyttes. Dette tar noen minutter pr. stasjon.

Opplæring
Om vi har foretatt installasjon fra morgenen av, setter vi vanligvis av tiden rundt lunsj og etterpå for opplæring og eventuelt bistand med de første rekvireringene.

Det er enkelt å komme i gang med Fürst Forum, og det er lagt opp slik at legekontoret kan ha fleksibilitet i forhold til om alle må benytte Forum. Det er derfor mulig å kombinere vanlig manuell rekvirering med elektronisk rekvirering i Fürst Forum.

Demo, installasjon, opplæring og support er kostnadsfritt for legekontoret.

Registreringsskjema

Firmabrosjyre (pdf)