Om Fürst Forum

Fürst Pasient – Pasientweb

Selv om Fürst Forum er et verktøy til bruk for legekontoret, har vi ikke glemt sluttbrukeren, pasienten.

I tråd med den nye EU-forordningen om personvern (GDPR), herunder pasienters rett til innsyn i egne prøvesvar, har Fürst utviklet en ny pasientportal på www.furstpasient.no. På denne nettsiden får pasientene tilgang til alle sine prøvesvar innenfor medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi, (også alle historiske prøvesvar). Histologi og cytologi er foreløpig ikke tilgjengelig i løsningen.

Sikker pålogging skjer gjennom ID-porten med BankID, Buypass eller Commfides.

Det er mulig for pasienten å ta ut komplette svarrapporter som PDF.

I spesielle tilfeller kan legen be om at vi stenger tilgangen til et prøvesvar for en pasient i en periode. Dersom dette er aktuelt må legen ta kontakt med Fürst. Det er også mulighet for å stenge tilgang for svar til pasient på den aktuelle rekvireringen via Forum/Forum Fleks/Forum Web.

Om ønskelig kan legekontoret bestille små informasjonskort som kan deles ut til aktuelle pasienter. Kortene kan bestilles her.

Den tidligere Pasientweb løsningen, hvor pasienten mottar en SMS med kode når alle analysene er ferdige, kan fortsatt benyttes. Denne løsningen kan være aktuell for pasienter uten BankID, f.eks. barn eller personer uten fullt personnummer. Her må legen under rekvirering i Fürst Forum krysse av for at det ønskes tilgang til pasientweb, og legge inn mobilnummer. Pasienten vil da ha tilgang til det aktuelle svaret det er åpnet for i 28 dager. Svarene i denne løsningen vil være anonymisert.

Hva betyr Fürst Pasient for dine pasienter?
Forhåpentligvis vil pasientene oppleve direkte tilgang til prøvesvar som nyttig, og det gir deg som rekvirent mulighet til å være rask med svar på medisinske prøver til dine pasienter.

Egenbetaling for pasienter
I Forum er det også en mulighet for at prøvene som bestilles rekvireres med pasient som betaler i de tilfeller hvor prøvene ikke skal belastes Helfo. Pasienten får da med seg en faktura på beløpet som skal betales til Fürst for de aktuelle prøvene som er rekvirert.

Innlogging til Fürst Pasient: www.furstpasient.no