Nye rekvirenter

Registreringsskjema

Demo, installasjon, opplæring og support er kostnadsfritt for legekontoret.

For å komme igang kan du ta kontakt med Fürst sin markedsgruppe, telefon 22 90 96 69, eller fyll ut og send inn skjemaet.
Vi gjør da en avtale for en demo eller en kostnadsfri installasjon.

Fyll ut, send inn og vi tar kontakt!
Opplysningene i skjema vil bare bli benyttet i behandlingsrettet virksomhet.

Kundeskjema

Kontaktperson

Journalsystem

Registrert i NHN?

EDI-adresse

Leger

Besøksadresse

Postadresse

Sending