Nyheter

Viktig endring for Forum-rekvirering i System X versjon 4.1.3 eller nyere

Bakgrunn: I flere år har våre System X-kunder etterlyst bedre tilbakeskriving og autotakster for Fürst Forum-rekvirering. I samarbeid med Hove Medical Systems er det utviklet en helt ny integrasjon som løser dette.

Aktivering av ny Forum-integrasjon:

Windows 7: Klikk med venstre musetast på Windows-startknapp, skriv teksten C:\HMSCLIENT i søkefeltet og trykk <Enter>

Windows 10: Klikk med høyre musetast på Windows-startknapp, velg Søk,  skriv teksten C:\HMSCLIENT i søkefeltet og trykk <Enter>

Finn filen med navn Extprog.ini, høyreklikk på denne og velg Rediger eller Åpne i Notisblokk (velg åpne i… og velg Notisblokk).

Der finnes settingene for Fürst Forum og det skal tillegges 1 ny linje på følgende måte:

[Furst Forum]
output=C:\forum\j2f
input=C:\forum\f2j
path=C:\Forum.Net\Bin\Forum.exe
InstallationPath=C:\Forum.Net

 

Viktig: Denne endringen må utføres på samtlige arbeidsstasjoner som benytter Fürst Forum. Store og små bokstaver må være korrekt.

Endringen medfører at Forum-rekvirering startes ved å velge E i lab-arket (tidligere S). Der legekontoret også benytter annen elektronisk rekvirering (IHR eller Interactor) vil det presenteres en undermeny under E.

 

Aktivering av full tilbakeskriving fra Forum:

Start Forum-snarvei og velg “Administrator” som Forum-bruker.
Velg “Felles innstillinger” i menyen og hak av for meldingstypene:

  • Cytologi – Det vil da skrives som et journalnotat samt til pasientjournalen under punkt G – Gynekologi.
  • Histologi – Det vil da skrives som et journalnotat samt til pasientjournalen under punkt 8 – Andre undersøkelser.
  • Mikrobiologi – Det vil da skrives som et journalnotat samt til eget dato-notat i lab-arket.
  • Prøver til egen lab – Det vil skrives tilbake til eget dato-notat i lab-arket.
  • Midlertidig rekvisisjon – Det vil skrives som et journalnotat.

Lagre med “Bruk” og “OK”.

Denne endringen er felles og må utføres på en arbeidsstasjon. Etter dette må samtlige brukere restarte System X og Fürst Forum.