Nyheter

Manglende analyseoppslag i Forum

Vi har oppdatert de serverne som viser analyseoppslag (blåbokoppslag), og dette medfører at noen ikke lenger ser oppslag av analysesidene (blåbok) slik som de skal i Fürst Forum.

For å rette opp dette må man gå inn via Forum-logoen øverst til venstre i Forum-bildet og velge «Alternativer for Forum». Deretter velger man «Programinnstillinger» i venstre sidemeny. Her må man høyreklikke på «Automatisk oppslag i Blåbok» og velge «sett oppslagsfil til furst.no». Gå deretter ut av bildet med «Ok».

Forum må så avsluttes og startes på nytt for at endringene skal tre i kraft. Endringen må gjøres for hver enkelt bruker.

Ta gjerne kontakt med oss på marked hvis det er noe du lurer på: marked_support@furst.no eller tlf: 22 90 96 69