Om Fürst Forum

Funksjoner i Fürst Forum

Fürst Forum er interaktivt med Fürst sine databaser og derfor kan vi tilby funksjonalitet langt utover elektronisk rekvirering og svarvisning.

For en kort demo av programmet klikk her.

Sanntid

 • I sanntid med laboratoriet sin database
 • Rask og enkel rekvirering og svarrapportering
 • Tilleggsrekvirering / etterrekvirering
 • Alltid oppdatert analyserepertoar
  Les mer

Fagstøtte fra legespesialister

 • Vurderinger av analyser
 • Tolkning av prøvesvar
 • Faglige spørsmål
  Les mer

Elektronisk dialog

 • Direkte kontakt med legespesialister, support og kundestøtte
 • Lokal chat, internt på legekontoret
 • Alarmfunksjon, lett å varsle resten av kontoret ved behov
  Les mer

Alltid tilgjengelig support

 • Support ved behov for teknisk bistand med Furst Forum
 • Kundestøtte for alle praktiske brukerbehov
 • All hjelp og support er kostnadsfri
  Les mer

Lett tilgjengelig historikk

 • Alle pasientens tidligere prøver til Fürst vises i Forum
 • Oversiktlig labark, med markering av signifikante forskjeller
 • Rekvireringsoversikt, man ser til enhver tid hva som er rekvirert
  Les mer

Pasienten i fokus

 • Fürst Pasient, pasienten har tilgang til sine egne prøvesvar
 • Pasientbetalte analyser
  Les mer

Og mye mer...

 • Integrert laboratoriehåndbok – Blåboka
 • Selvbestemte analysepakker og pasientprofiler
 • Et følgeskriv uansett rekvirering, eller man kan rekvirere papirløst (Fleks/Forum Web)
 • Enkel utskrift av svarrapporter (også på engelsk for SARS-CoV-2)
 • Kopi av svarbrev til andre rekvirenter
 • Varsling ved signifikant forskjell mellom to analysesvar
 • Grafisk visning av analyser i labark
 • Link til varebestilling og Fürsts hjemmesider