Forum support

Brukerveiledning

Her finner du Fürst Forums brukerveiledning.
Denne gir både oversikt over områdene og funksjonene Forum dekker, samt en god veiledning og tips om praktisk bruk.

Brukerveiledning chat i Forum Web for Windows (pdf)

Brukerveiledning chat i Forum Web for Mac (pdf)

Brukerveiledning Fürst Forum (pdf)

Brukerveiledning Forum Web (pdf)

Brukerveiledning kortversjon (pdf)

Brukerveiledning kortversjon Fleks (pdf)

Brukerveiledning institusjon  (pdf)

Vårt oppdaterte analyserepertoar (furst.no)

Forslag til analysepakker (pdf)

Rensing av etikettskriver (pdf)

Hurtigtaster i Fürst Forum (pdf)

Nyttige funksjoner i Forum Web (pdf)

Kontoradministrering i Forum Web (pdf)

Kontoradministrering i Forum HelseID (FHID) (pdf)

FAQ

Hvordan fungerer pasientweb?
Pasienter kan nå logge inn på furstpasient og se alle sine prøvesvar i medisinsk biokjemi og mikrobiologi tatt hos Fürst. (Cytologi og histologi er foreløpig ikke tilgjengelig i løsningen). Man logger seg inn i løsningen via ID-porten. For pasienter uten fullt personnummer eller for barn må fortsatt den gamle løsningen benyttes. Rekvirenten må da: Hake av for ønske om PasientWeb og skrive inn pasientens mobilnummer i utgangsbildet i Fürst Forum. Gi pasienten en strekkode (PrøveID). En SMS-kode (engangskode) blir sendt til det oppgitte mobilnummer når prøvesvaret er ferdig analysert hos Fürst.
Hvordan opprette ny bruker i Fürst Forum?
Logg inn i Fürst Forum som administrator. Velg "Brukere" i menyen til venstre. Velg "ny" og fyll ut informasjonen fått av Fürst. Rekvirent ID må bestå av 6 siffer, så la det stå en null foran hvis koden er på 5 siffer. Legenavn og HPR-nummer må fylles ut. Bekreft med "OK"/"Registrer ny bruker" knappen over avbryt, og du ser at brukeren legger seg til i listen ovenfor. Gå ut ved å trykke på "OK" nederst i bildet.
Hvordan starter jeg en Dialog?
Marker ønsket pasientprøve under historikkfeltet i rekvireringsbildet, eller i restansebildet. [Høyreklikk] og velg «dialog». Skriv inn forespørselen, velg mottaker (det er mulig å velge flere mottakere) og klikk deretter på «send». Ny innkommende dialog varsles ved at det kommer opp et ikon nede til høyre i skjermbildet. Dialogen signeres ut ved å trykke på den grønne haken øverst til venstre. Eventuelt kan man også svare avsender tilbake.
Hvordan lager jeg pakker?
Klikk på “FF”-ikonet, “Alternativer for Forum”, velg “Felles pakker” eller “Mine pakker”. Velg “ny kategori” og/eller “ny pakke”, enten fra toppmenyen eller ved å [høyreklikke] på teksten. Navn på kategori eller pakke skrives ved opprettelse. Velg analyser fra trestrukturen til høyre, eller bruk “Søkefeltet”. Flere pakker kan lages under samme kategori eller man kan opprette nye pakker under en ny kategori. Avslutt med “bruk” og “ok”. Alternativ måte å opprette pakker: Rekvirer ønskede analyser i Fürst Forum. [Høyreklikk] i rekvisisjonsfeltet. Ved å velge “Lagre som Felles pakke” eller “Lagre som Mine pakker”, får man mulighet til å gi pakken et navn og gruppere den i en kategori.
Hvordan etterrekvirerer jeg?
Fra historikk – Hent opp restansebildet til Forum fra oppgavelinjen. Finn pasientprøven det skal legges til analyser på. Marker denne og [høyreklikk]. Velg “Tilleggsrekvirering” eller “Etterrekvirering”. Rekvireringsbildet i Forum åpnes. Velg analysene som skal legges til. Gå ut på vanlig måte med «ok». Det genereres ikke noen ny utskrift.
Hvordan lager jeg ny utskrift av følgeskriv?
Ny utskrift av samme følgeskriv skal bare gjøres dersom første utskrift feilet eller ble uleselig på grunn av skjevt trykk. Hent opp restansebildet. Velg rekvisisjonen som skal skrives ut på nytt. Marker denne og [høyreklikk]. Velg "Etterrekvirer" ("Tilleggsrekvirer") i menyen. [Høyreklikk] i rekvisisjonsfeltet og velg "Utskrift følgeskriv" eller klikk på utskriftsikonet under rekvisisjonsfeltet. Velg "Ok" i bildet som åpner seg.
Hvordan bruke kopi til funksjonen?
Her kan man angi kopimottaker av svarbrev. Kopimottaker mottar kopi-svarbrevet på papir og kan kontakte Fürst om de ønsker svaret elektronisk overført inn i journal. Søk/[F3] gir mulighet til å søke i Fürst sitt rekvirentregister. Hvis feltet fylles ut manuelt – Fyll NØYE ut alle rubrikker og sjekk at informasjonen som er fyllt ut stemmer! Postnr knyttet til postleveringsadresse må være korrekt. Adressen som legges inn blir trykket på kopibrevet som sendes ut. Posten Bring sorterer automatisk og mangelfull postadresse fører til retur av svarbrev. Favorittliste - Rekvirenter hentet opp fra Fürst sitt register, eller rekvirenter skrevet inn manuelt kan lagres i favorittlisten. Bruk [F4] til å hente opp rekvirenter fra favorittlisten.