Nyheter

Kommentering av prøvesvar fra rekvirent til pasient på furstpasient.no

Det er nå laget en mulighet for at rekvirent kan kommentere prøvesvar i pasientportalen furstpasient.no. Måten dette gjøres på er at man i historisk oppslag på pasienten i Forum kan velge:
«Kommentar fra legekontoret til pasient på furstpasient.no». I Forum finner du denne muligheten ved å høyreklikke på et analysesvar. I Forum Web vil dette valget dukke opp på rekvireringer som er ferdige.

Når du som rekvirent kommenterer et prøvesvar vil pasienten kunne se denne kommentaren i furstpasient.no inne på selve prøvesvaret under kommentarer.
Det vil fremgå at kommentaren er lagt inn av rekvirerende lege, navnet på denne og dato for innlegging. Dersom pasienten har vært inne i pasientportalen og sett prøvesvaret sitt før man kommenterer, vil det gå ut en varsling til pasienten om at prøvesvaret er kommentert av rekvirerende lege. Varselet vil sendes ut via de kanaler pasienten selv har valgt å bli kontaktet gjennom i DiFi. Dersom pasienten ikke har vært inne og sett prøvesvaret før det kommenteres, vil det ikke gå ut en varslingsmelding. Man kan i Forum se om pasienten har vært inne og sett prøvesvaret.

Kommentaren fra rekvirent vil kun vises i Fürsts pasientportal med innlogging via BankID. For de som slår opp prøvesvaret via PrøveID og SMS-kode fra Fürst, det vil si for de som ikke har fullt personnummer eller for barn som ikke har bankID, vil ikke denne kommentaren fremvises.