Nyheter

Fürst Pasient – Pasientweb

Man kan nå alltid logge inn og se alle sine biokjemiske og mikrobiologiske prøvesvar utført hos Fürst Medisinsk Laboratorium via sikker pålogging gjennom ID-porten med BankID, Buypass eller Commfides:

www.furstpasient.no

I denne løsningen er det også mulig å ta ut komplette svarrapporter som PDF. Disse kan skrives ut og benyttes hvis man trenger kopi av svar til f.eks. visum eller attester.
Patologiprøver (histologi og cytologi) er foreløpig ikke tilgjengelig i denne løsningen.

I spesielle tilfeller kan rekvirent be om at vi stenger tilgangen til en prøve for en pasient i en periode. Dersom dette er aktuelt må legen ta kontakt med Fürst. Det er også mulig å stenge tilgang for svar til pasient på den aktuelle rekvireringen via Fürst Forum/Forum Fleks.

For personer uten BankID eller fullt personnummer

Hvis man ikke har BankID, for barn eller pasienter uten fullt personnummer kan fremdeles den gamle Pasientweb løsningen benyttes. Rekvirent må da åpne opp for dette under rekvirering i Fürst Forum ved å hake av for dette og oppgi mobilnummer til pasienten. Tilgangen vil kun gjelde for denne ene rekvireringen.

  • Pasient må få med seg PrøveID ved blodprøvetaking.
  • SMS-kode (engangskode) vil sendes til det oppgitte mobilnummer når prøvesvaret er ferdig analysert hos Fürst.
  • Gå inn på: www.furstpasient.no hvor man velger: «logg deg inn med PrøveID og kode mottatt på SMS».

Navn på rekvirerende lege vises på skjermen, men ikke pasientens navn (kun fødselsår og kjønn).
I denne løsningen er prøvesvar tilgjengelig i 28 dager. Taster man feil sperres tilgangen etter 5 forsøk.