Nyheter

Ny integrasjon mellom Forum og Infodoc Plenario

Ny integrasjon for Fürst Forum i Infodoc Plenario:

  • Forum overtar all utskrift av følgeskriv.
  • Dokumentasjon for alle typer Forum-rekvirering til journalnotat inkludert autotakst for prøvetaking og interne prøver.
  • Fullverdig Forum-rekvirering av interne prøver.
  • Aktuell diagnose og evt. tekst fra Anamnese kan tas med inn i Forum.

Les mer om hvordan dette aktiveres her