Om Fürst Forum

Elektronisk dialog

Funksjonen Dialog gir mulighet for tett samspill med laboratoriet. Spørsmål eller beskjeder til våre legespesialister eller kundestøtte, kan enkelt formidles elektronisk og man får raskt svar tilbake.

Med dialogprogrammet kan du lett sende beskjeder og spørsmål til kundestøtte eller vaktlege, og hvis disse skal besvares vil du få beskjed i en innkommende dialog. Fürst har legespesialister innenfor hvert fagområde vi analyserer prøver i, se våre legespesialister her. Vi ønsker at vår fagkunnskap skal komme rekvirentene til gode, slik at rekvirenten kan bistå pasienten på best mulig måte.
Dialogkorrespondansen vil alltid ligge ved prøven i Fürst Forum, slik at du lett kan slå den opp senere. Dialogene kan også limes direkte inn i journalnotatet. I Forum ligger det også en funksjon for chat mellom medarbeidere på legekontoret, samt en alarm som kan varsle kolleger internt på kontoret.