Legespesialister

Faglig bistand

Legespesialistene bistår med råd og veiledning. Gjennom en vaktordning, har vi alle hverdager tilstede legespesialister for veiledning om valg av analyser og tolkning av prøvesvar.

Medisinsk biokjemi

Johan Bjerner

Marie Buchmann

Medisinsk mikrobiologi

Peter Gaustad

Trond Egil Ranheim

Trygve Tjade

Patologi

Benedicte Adams

Ying Chen

Tonje Strømhaug Hajem