Legespesialister

Faglig bistand

Legespesialistene bistår med råd og veiledning. Gjennom en vaktordning, har vi alle hverdager tilstede legespesialister for veiledning om valg av analyser og tolkning av prøvesvar.

Medisinsk biokjemi

Johan Bjerner

Johannes Østrem Fjøse

Thor Hilberg

Tom Rune Karlsen

Eva Camilla Langsjøen

Michael Sovershaev

Elisabeth Wiik Vigerust

Medisinsk mikrobiologi

Peter Gaustad

Paula Hillestad

Trond Egil Ranheim

Patologi

Benedicte Adams

Ying Chen

Anne Kristin Goplen

Terese Kristina Haaland

Tonje Strømhaug Hajem

Merete Eklund Johansen

Sarita Joshi

Magnus Trygve Røger