Nyheter

Nytt i Forum

Nye funksjoner fra versjon 2.5.0.0

Rekvirering Patologi

Rekvirering av Cytologi og Histologi er nå tilgjengelig for rekvirering gjennom Forum. Valget forutsetter at EPJ kan ta i mot disse meldingene fra Forum og journalføre disse.

Dialog

Endret slik at man kan velge en eller flere celler for å kopiere innholdet slik at man kan lime det inn i EPJ eller andre dokumenter.

Søke etter kopimottakere

Søket etter kopimottaker er forbedret, samt at listen over mottakere også inneholder navn på legekontor.