Nyheter

Patologi i Forum

Som første laboratorium i Norge lanserer Fürst Medisinsk Laboratorium elektronisk rekvirering av patologiprøver, både histologi og cytologi.

Elektronisk rekvirering gir mulighet for å opprette ferdige profiler, slik at rekvireringen går raskt. I restanselisten vil en til enhver tid ha oversikt over hva man har bestilt. Svaret vil foreligge i Fürst Forum med en gang det er analysert ferdig på laboratoriet. Samtidig som man rekvirer histologi eller cytologi kan man også rekvirere vanlige blodprøver og mikrobiologi.
Alle histologi- og cytologiprøver skal merkes med strekkode-etiketter fra grønt følgeskriv. Dette er med å forsterke pasientsikkerheten, ved at muligheten for feilmerking av prøver reduseres.
Tilbakeskriving til journal er vesentlig for at rekvirering av histologi- og cytologiprøver skal fungere optimalt. CGM journal, Infodoc Plenario, Winmed 2, Metodica Skalpell, ACOS CosDok og SystemX (fra versjon 4.1) har lagt til rette for tilbakeskriving av patologi. Fürst er avhengig av å samarbeide med journalsystemene for å gjøre tilbakeskriving mulig og vi strekker oss langt for å få dette til. Det er tilslutt opp til journalsystemene hvor høyt de vil prioritere denne oppgaven slik at elektronisk rekvirering av patologiprøver kan gjøres tilgjengelig for alle.