Nyheter

Nytt i Forum

Nye funksjoner fra versjon 2.4.4.0

Pasientbetalte prøver

Dersom du har pasienter som ønsker å ta prøver som ikke skal belastes det offentlige, kan man nå gjøre dette i denne versjonen av Forum. Dersom du ønsker å benytte deg av denne funksjonen, kontakt Markedsavdelingen slik at de kan sende deg nødvendig dokumentasjon etc.

eGFR kalkulator

For korrekt beregning av GFR er pasientens kroppsoverflate (høyde og vekt) viktige parametere. Dersom du ønsker å beregne riktig GFR verdi, kan du høyre klikke på GFR svaret i Forum og velge» eGFR kalkulator». Du vil nå få opp en kalkulator hvor du skriver inn pasientens høyde og vekt. Den korrigerte verdien vil vises når disse feltene er fylt ut.