Legespesialister

Faglig bistand

Legespesialistene bistår med råd og veiledning. Gjennom en vaktordning, har vi alle hverdager tilstede legespesialister for veiledning om valg av analyser og tolkning av prøvesvar.

Medisinsk biokjemi

Johannes Østrem Fjøse

Medisinsk mikrobiologi